Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 858/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-15

. wywóz nieczystości i śmieci wyniósł 1.200 zł a podatek od nieruchomości 250 zł. Skarżąca wskazała, że miesięczne koszty znacznie przewyższają dochody., Z uwagi na fakt...
ok. 350-400 zł;, - zaległości na podatek od nieruchomości 271 zł;, - zaległości za wywóz nieczystości 569 zł - miesięcznie 37,50 zł., Skarżąca oświadczyła ponadto, że nie posiada...

II SA/Wa 1077/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

zł, 2x25 zł), (ustalenie dokonane na podstawie faktur i rachunków), podatek od nieruchomości 30,41 zł (ustalenie dokonane na podstawie kserokopii decyzji)., Pozostałe...

I SA/Wa 101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

, babcią i dziadkiem. Posiada dom o pow. [...] m2, mieszkanie o pow. [...] m2 oraz nieruchomość rolną o pow. [...] ha. Źródłem utrzymania jej sześcioosobowej rodziny są dochody...
. przez Burmistrza N. wskazujące, ze matka wnioskodawczyni figuruje w ewidencji podatników podatku rolnego z gruntów o powierzchni ogólnej [...] ha fizycznych, co stanowi [...] ha...