Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 2627/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

odwoławczy przeprowadził postępowanie w wyniku którego ustalono, że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w [...] wymierzyło podatek od nieruchomości Z. S. za posiadany grunt...
, co potwierdzało, że przedmiotowa nieruchomość jest gruntem budowlanym, bowiem w myśl art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz...

IV SA/Wa 1850/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-17

i nie dokłada się do opłat. Do pisma skarżąca dołączyła kopię dowodów uiszczenia opłat za energię elektryczną, opał, podatku od nieruchomości, zaświadczenie o zameldowaniu...
nieruchomości, pozostaje nadesłana w odpowiedzi do uzupełnienia wniosku, kopia decyzji w spawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r., która jako adresata tej decyzji...

IV SA/Wa 3118/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

: woda - 20 zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie...
przez ARiMR, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego...

IV SA/Wa 3117/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie., W wykonaniu...
, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok...

I SA/Wa 1986/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

w [...] - [...] oraz wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego: podatek od nieruchomości [...] (rok), ogrzewanie [...], energia elektryczna [...], woda [...], leki...
żony: kopię decyzji o waloryzacji emerytury (wysokość świadczenia do wypłaty od 1 marca 2017 r. - [...]), kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok...

IV SA/Wa 1850/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

przy którym został nadesłany dokument dotyczący wymiaru podatku od nieruchomości na 2017r. wskazujący na skarżącą jako właścicielkę lub użytkownika wieczystego nieruchomości...
budynkowej i gruntowej zobowiązaną do zapłaty podatku od nieruchomości. Pomimo, że skarżąca nie podała we wniosku sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, że ona...

IV SA/Wa 463/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

domowego: leki 56 zł, ogrzewanie 108 zł, energia elektryczna 45 zł, woda 60 zł, Internet i telefon 89 zł, paliwo 40 zł, podatek od nieruchomości 150 zł (rok)., Skarżący...
[...] listopada 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej...

IV SA/Wa 3244/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie jako element...
odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości (art. 134 ust. 1 ugn w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy drogowej z 2003r.). Obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT...

IV SA/Wa 3247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie jako element wpływu...
od sprzedawcy podatek VAT., W okolicznościach tej sprawy rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość rynkową nieruchomości na podstawie cen transakcyjnych bez VAT i ustalił...

I SA/Wa 304/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

opału, opłat za prąd i wodę, leczenia i podatku od nieruchomości., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:, Przesłanką przyznania...
nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: 1. przyznać prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w [...]; 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   19