Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 3254/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Narodowej w [...] wymierzyło podatek od nieruchomości Z. S. za posiadany grunt, co potwierdzało, że przedmiotowa nieruchomość jest gruntem budowlanym, bowiem w myśl art...
. 5 dekretu z dnia, 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1955 r., Nr 21, poz. 136 ze zm.) podatkowi od nieruchomości nie podlegały grunty...

IV SA/Wa 1940/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-30

nieruchomości została ustalona w kwocie netto czy brutto, zatem czy wartość nieruchomości przyjęta za podstawę ustalenia wysokości odszkodowania powinna obejmować również podatek VAT...
należnych podatków oraz danin. W tym zakresie powołana regulacja jest jednoznaczna. Podkreślenia wymaga również, że ustalając wysokość odszkodowania za nieruchomość...

I OSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 201/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 280/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 347/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 598/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią...
ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 818/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 817/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej...
stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Wtórne...

I OSK 458/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej i powinny być traktowane wyłącznie jako element wpływu państwa...
przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Wtórne w stosunku do odszkodowania obowiązki publicznoprawne, związane z podatkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   37