Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VIII SA/Wa 126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

(pismo z Banku z informacją o udzieleniu promesy bankowej na pokrycie podatku VAT) oraz [...] zł (środki własne znajdujące się na koncie spółdzielni na dzień złożenia...
w kwocie [...] zł, podatek VAT w wysokości [...] zł zawarty w kosztach niekwalifikowanych, przy uwzględnieniu kwoty naliczonych odsetek, które za okres 20 lat wynoszą [...] zł...

VI SA/Wa 943/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-03

z okresu 3 ostatnich miesięcy, informacji o posiadanych lub zbytych nieruchomościach i ruchomościach o wartości ponad 5000 zł w latach 2017-2019, oświadczenia o wysokości...
czy w 2019 r. skarżąca otrzymała zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w przypadku odpowiedzi twierdzącej należało wskazać jaka kwota została wypłacona...