Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SAB/Wa 213/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

., Wskazał, że ponosi następujące wydatki:, - podatek do Urzędu Skarbowego od wynajmu, w kwocie 216 zł + 2,50 zł miesięcznie,, - podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy...

II SA/Wa 830/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-21

majątku, ani oszczędności., Wskazał, że ponosi następujące wydatki:, - podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy - 117 zł kwartalnie,, - opał - 3.000 zł rocznie...
, gaz, opał na zimę, podatek od nieruchomości). Na utrzymanie pozostaje więc stronie około 600 zł miesięcznie., Biorąc pod uwagę powyższe, a także rosnące koszty utrzymania...

II SA/Wa 1216/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

łączy w sobie w sobie dwa elementy tj. przekazanie szkoły publicznej do prowadzenia jednostce niepublicznej z jednoczesnym wynajmem nieruchomości na ten cel...
podstawowej. Kurator powołał się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [..] maja 2015 r. sygn. akt [..], w którym Sąd zauważył, że oddanie nieruchomości...