Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

I SA/Op 533/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-19

we [...] na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 4 października 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
od nieruchomości w zakresie zwolnienia w podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Spółka na terenie Gminy...