Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 238/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-23

nieruchomości w ewidencji gruntów, o czym informację otrzymał Minister Budownictwa, a w dalszej kolejności Burmistrz Miasta S., który następnie ustalił podatek od zwróconej...
Miasta S. wydał decyzje ustalające zobowiązanie w podatku od nieruchomości, potwierdzając tym samym fakt właścicielstwa J. G., dotyczący zwróconych nieruchomości. Wystąpienie...

I OSK 1789/07 - Wyrok NSA z 2008-07-01

Ziemi (art.8 ust.1 u.wywł.nieruch.)., Natomiast odszkodowanie za grunt budowlany w mieście lub osiedlu podlegający podatkowi od nieruchomości określa się w zależności...
u.wywł.nieruch. W trakcie rozprawy wywłaszczeniowej M. W. potwierdził, że od przedmiotowej nieruchomości opłacał podatek gruntowy, a nie podatek od nieruchomości., Organ ustalił...

I SA/Wa 806/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

, bowiem przyjęto w nim cenę [...] zł/m2 w przypadku, kiedy Urząd Skarbowy do oszacowania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie/sprzedaży nieruchomości...
r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] utrzymał w mocy...

I SA/Wa 1664/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-18

się do zarzutu nieuwzględnienia w kwocie odszkodowania podatku VAT Minister podkreślił, z zgodnie z art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawę ustalenia odszkodowania...
stanowi wartość rynkowa nieruchomości, a z samej nazwy wartości rynkowej jednoznacznie wynika, że jest to wartość określona na podstawie czynników rynkowych. Podatki...

I SA/Wa 73/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

Minister wyjaśnił, iż podatek VAT, związany m.in. z transakcją kupna - sprzedaży nieruchomości jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi...
. z art. 12 ust. 5 ustawy drogowej z 2003 r.). Zdaniem Sądu obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości...

I SA/Wa 1640/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

kupna - sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie...
zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie...

I SA/Wa 1639/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

- sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie...
przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie...

I SA/Wa 707/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

złożyło Miasto B., podnosząc zarzut, iż wartość nieruchomości ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług (VAT). Zdaniem Miasta...
do odszkodowania podatku VAT, Minister wyjaśnił, iż podatek VAT, związany m. in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo...

I SA/Wa 155/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

. Od powyższej decyzji odwołanie złożył Prezydent Miasta G., podnosząc zarzut, iż wartość nieruchomości ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku...
września 2004r., Odnosząc się z kolei do żądania strony dot. naliczania podatku VAT, organ wskazał, iż podatek VAT, związany m.in. z transakcją kupna - sprzedaży nieruchomości...

I SA/Wa 2387/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

, iż wartość nieruchomości ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług (VAT). Zdaniem skarżącego Wojewoda [...] winien...
był w decyzji powiększyć należne odszkodowanie odpowiadające wartości (netto) nieruchomości - o kwotę odpowiadającą wartości podatku VAT wg właściwej stawki., Po rozpoznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24