Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II GW 25/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

WFOŚiGW z 2 czerwca 2014 r., nr [...] o odmowie zwrotu Gminie L. utraconych dochodów za 2013 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Ustalenie właściwego...
(administracyjnoprawny) o charakterze zewnętrznym., Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8a u.p.o.l. zwalnia się od podatku od nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami...

IV SA/Wa 157/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-11

) kopie dowodów wpłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2009 r. na łączną kwotę 788 zł, 3) kopię dowodu wpłaty w lutym 2010 r. na rzecz...

IV SA/Wa 1794/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

elektrycznej i gazu; 2) kopie dowodów wpłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2011 r. na łączną kwotę 95 zł; 3) kopię dowodu wpłaty...

I SA/Bd 601/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

wyszczególniono dodatkowo podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości oraz Internet. Organ podał, że jak wynika z orzecznictwa, media w postaci zużycia wody, energii elektrycznej...
. oraz [...] października 2019 r. zawarto aneksy do wskazanej umowy. Przedmiotem najmu była wyznaczona powierzchnia oraz ogród w nieruchomości położnej w I. przy ulicy [...]. W wynajętej...

II GW 26/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

zwolnienia z podatku od nieruchomości., Wnioskodawca wywiódł, że do Marszałka Województwa Ś. (dalej zwanego również Marszałkiem) wpłynęło odwołanie od decyzji WFOŚiGW...
oraz odwołanie Gminy L. od decyzji WFOŚiGW z [...] czerwca 2013 r. o odmowie zwrotu Gminie L. utraconych dochodów za 2012 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości...

IV SAB/Wa 81/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-24

ok. 65 zł., a opłat za telewizję 80,45 zł. Łączna kwota kwartalnych rat podatku od nieruchomości i podatku leśnego wynosi 67,00 zł. Skarżąca korzysta z pomocy opieki...

II OW 82/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Mienia Niezagospodarowanego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że na podstawie art. 277 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska...
. 1 pkt 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja gospodaruje zasobem w drodze oddania administratorowi całości lub części mienia...

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

2005 r. Sejmik Województwa uchwalił przyjęcie do realizacji w latach 2006 - 2007 zadania inwestycyjnego pn. ' Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy ul. K. nr 51...
PLN + podatek VAT 22 % co równa się kwocie brutto 9.686.891,49. Przyjęcie do realizacji tego zadania pozwoli na rozpoczęcie jeszcze w 2005 r. procedury przetargowej...

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

pobytu, swoją siedzibę obrał w miejscu swojego zameldowania, pod adresem nieruchomości, której jest właścicielem oraz miejsca właściwego również dla rozliczeń podatku...

I SA/Wa 1924/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

[...] m2, oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha, jak również budynek gospodarczy. Ponadto w odpowiedzi na wezwanie referendarza do uzupełnienia dokumentów skarżąca...
nadesłała zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w S. za rok 2008 z których wynika, że jej rodzice byli w roku 2008 podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   2