Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Lu 760/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-14

rodzinny na troje dzieci. Do kosztów utrzymania koniecznego skarżąca zliczyła wydatki na podatek od nieruchomości - [...] złotych rocznie, energię elektryczną...
są właścicielami nieruchomości mieszkaniowej i jakiej, jaka jest jej powierzchnia i wartość. Skarżąca nie wyjaśniła też w pełni jakie koszty ponosi, czy utrzymuje studiujące...

II SA/Lu 761/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-12

, przynoszącego miesięczny dochód w kwocie [...]złotych netto. Do stałych wydatków skarżący zaliczył podatek rolny i od nieruchomości - [...] złotych rocznie, opłatę za zużycie...
w jakiej nieruchomości zamieszkuje, jaka jest jej powierzchnia i szacunkowa wartość. Z tych powodów ustalenia wymagała wysokość stałych miesięcznych kosztów utrzymania...

II OZ 915/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

od nieruchomości 1.574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W ponownym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z obowiązku uiszczenia części wpisu od skargi skarżący...
zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie). Skarżący nadesłali także wyciąg z rachunku bankowego związanego z prowadzoną...

II OZ 913/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

, w tym podatek od nieruchomości 1.574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W ponownym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z obowiązku uiszczenia części wpisu...
), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie). Skarżący nadesłali także wyciąg z rachunku bankowego związanego...

II OZ 887/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

w jego majątku wynikającą z faktu, iż nie zarobkuje, musi zwalniać pracowników i ciążą na nim np. konieczności zapłaty podatków od nieruchomości, a z kolei gdyby zaczął wykonywać...

II SA/Po 727/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-12

wydzierżawił osobie trzeciej, posiada 25 sztuk bydła. Nie posiada innych nieruchomości, wartościowych ruchomości, wierzytelności, czy oszczędności. Oświadczył, że zaciągnął kredyt...
(zakupy pasz). Uprawiana ziemia wykorzystywana jest w całości na potrzeby paszowe dla zwierząt, nie prowadzą sprzedaży plonów. Ponoszą koszty dzierżawy ziemi i podatków...

II SA/Gl 231/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-03

. 37 m2, posiada również nieruchomość, w której prowadził działalność gospodarczą, a która obecnie jest zajęta przez komornika i nie posiada żadnych innych przedmiotów...
, dostawy wody, odbiór śmieci, usługi telekomunikacyjne, wykup niezbędnych lekarstw, rehabilitację itp.,, - przedłożenie kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym...

IV SA/Wa 309/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-29

m2, podnoszą, że połowę domu zajmuje córka z rodziną, która prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Posiadają nieruchomość rolną o pow. 7,36 ha i Zakład...
- 300 zł, podatki i opłaty - 50 zł., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono, co następuje:, Zgodnie z treścią przepisu art. 246 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30...

II SAB/Bk 10/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-15

: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, kosztów sądowych - 124 zł i dopłat unijnych w wysokości 2.335 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzą: nieruchomość rolna...
tej działalności. Majątek wnioskodawcy stanowi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha, drewniany dom o powierzchni [...] m² z [...] r. oraz stare i niefunkcjonalne...

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

wnioskodawcy stanowi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha, w tym: [...] ha gruntów rolnych i [...] ha lasu, drewniany dom o powierzchni [...] m² z 1908 r., stare...
skarżącego pozostaje renta w wysokości 485 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku...
1   Następne >   2