Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-28

podatku rolnego z dnia 12 lutego 2008 r. na kwotę 72 zł rocznie, decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości z dnia 12 lutego 2008 r. na kwotę 179 zł rocznie, kopię...
elektryczna, 6 zł miesięcznie podatek rolny, 15 zł podatek od nieruchomości, 497 zł gaz), z kwotą dochodu, referendarz ocenił, że skarżący spełnia przesłanki przyznania...

IV SA/Wr 271/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

wpłaconego w tym okresie podatku dochodowego., W odpowiedzi na to wezwanie skarżący na urzędowym formularzu z dnia [...] złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy...
najmu pomieszczeń na rzecz szkoły oraz z tytułu pożyczki udzielonej przez ojca obejmującej kwotę około [...] zł. Nie posiada nieruchomości, oszczędności, przedmiotów...