Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

przez K. do prowadzenia sprawy dotyczącej decyzji w przedmiocie określenia wysokości zaległości w podatku od nieruchomości oraz opinii prawnej (bez daty) w kwestii...
we władaniu firmy K. w K. oraz dokumentom związanym z prowadzeniem przez skarżącego na przestrzeni 2000-2002 r. sprawy K. w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r...