Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Gmin pod nazwą 'S.' w K. upoważniło Zarząd Związku Komunalnego Gmin w K. do użyczenia na okres 20 lat firmie T. S.A. w K. nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą...
ustalenie wartości zamówienia publicznego rozumianego jako wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez zamawiającego z należytą starannością, bez podatku od towarów...