Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II OZ 671/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

. Skarżący wyjaśnił, że wydatki te łącznie wynoszą 1690 zł, są stałe i niezbędne. Z wynagrodzenia zobowiązany jest opłacać podatki i inne należności, w tym ubezpieczenie...
pożyczkę na remont mieszkania, pomimo, że zgodnie z jego oświadczeniem nie dysponuje żadną nieruchomością., W ocenie Sądu I instancji, nawet zatem przy uwzględnieniu...