Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

IV SA/Wa 1563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

) wysokość zobowiązań M. G. oraz W. G. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, n) kopii umów pożyczek wskazanych w rubryce nr 11...
bowiem kopii decyzji określające wysokość zobowiązań M. G. oraz W. G. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego (lit. m wezwania), ani nie złożyła...

II SA/Wa 1351/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

innymi ok. 22 m2 powierzchni pokoi. Z decyzji wymiarowej nr [...] na podatek od nieruchomości za 2018 r. jednoznacznie wynika wielkość powierzchni mieszkalnej i ich części...
w zabudowie szeregowej. Zgodnie z treścią aktu notarialnego (repertorium [...] numer [...]), umową darowizny objęto 4/5 nieruchomości, a umową sprzedaży pozostałą 1/5 jej części...

II SA/Sz 1387/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-09

kalendarzowe,, - odpisu aktualnego bilansu,, - kserokopii ostatnich decyzji dotyczących podatku od wszystkich nieruchomości posiadanych przez skarżącego i jego rodziców...
jego własnością. Ponadto posiada [...]nieruchomości rolne o pow. [...]ha. Skarżący oświadczył, że w postępowaniach cywilnych jest zwalniany od kosztów sądowych, na dowód czego załączył...

II SA/Sz 1387/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-25

bilansu,, - kserokopii ostatnich decyzji dotyczących podatku od wszystkich nieruchomości posiadanych przez skarżącego i jego rodziców,, - oświadczenia dotyczącego liczby...
zobowiązania wobec firm leasingowych za użytkowany sprzęt budowlany, który nie jest jego własnością. Ponadto wnioskodawca jest właścicielem trzech nieruchomości rolnych...

II SA/Wa 693/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

na działce o pow. 628 m2 oraz nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 28,78 ha, a także samochód osobowy marki [...] z 2006 r., Skarżący wezwany do przedstawienia dokumentów...
adwokata w zestawieniu ze stałymi dochodami wnioskodawcy i posiadanym przez skarżącego i jego rodzinę majątkiem (nieruchomości rolne) nie daje podstaw do przyznania prawa pomocy...

II SA/Bk 749/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-27

, samochody ciężarowe i osobowe - należało określić markę i rok produkcji; tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości usytuowanej przy ul. C. [...] w miejscowości B. B., przy czym...
działalności gospodarczej za okres trzech ostatnich miesięcy, (np. deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy) oraz wyciągów, z rachunków bankowych i lokat...

II SA/Bk 374/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-12

; tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości usytuowanej przy ul. C. [...] w miejscowości B. B., przy czym, należało podać jej powierzchnię. Dodatkowo skarżący został zobowiązany...
, (np. deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy) oraz wyciągów, z rachunków bankowych i lokat wnioskodawcy za okres trzech ostatnich miesięcy, (k. 17)., W odpowiedzi...

III SA/Gd 45/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-03

obliczenia podatku za ten rok;, b) odpisu ostatniej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7;, c) wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych...
w okresie ostatnich trzech miesięcy kosztów utrzymania wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego (utrzymanie nieruchomości, opłaty za energię elektryczną...

II SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

własności nieruchomości rolnej w drodze umowy o dożywocie w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania, wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału...
, które potwierdzałyby, że w 1990 r. faktycznie objęła działki, tj. wypisów z rejestru gruntów, decyzji o podatku. Z zeznań świadków (M. C., M. J.) wynika, że gospodarstwo rolne do dnia...

IV SA/Wa 1303/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

, że jest właścicielką mieszkania o pow. 37 m2 (o wartości ok. 80 000 zł) oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 0,516 ha (wartość ok. 15 000 zł.) oraz pojazdów: Volvo XC90...
dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie oznacza to jednak, że środki finansowe z działalności gospodarczej są równe temu dochodowi. Oczywiście...