Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

IV SA/Wr 618/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-28

(opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek, rehabilitację i inne), e) dokumenty...
potwierdzające ewentualne zajęcie komornicze, f) ostatnia aktualna decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, g) wyjaśnienie, czy syn pracuje...

II SA/Wa 1810/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

w szkole - 200 zł, dojazdy do szkół - 500 zł, utrzymanie na studiach - 800 zł, wydatki na leki, ubezpieczenia obowiązkowe oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 150 zł...
, utrzymanie na studiach, opłatę za obiady w szkole oraz leki, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, dochód na osobę w rodzinie wynosi miesięcznie jedynie 414,75 zł netto...

IV SA/Wr 618/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek...
, rehabilitację i inne), dokumenty potwierdzające ewentualne zajęcie komornicze, ostatnia aktualna decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego...

II SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

załączył wypis z aktu notarialnego z dnia [...] stycznia 2010 r. Podkreślił, że żona uiszcza opłaty za podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości oraz energię. Nie udzielił...
za energię, wywóz nieczystości i podatek od nieruchomości uiszcza żona. Odnosząc się zaś do sytuacji dochodowej żony podał, że nie może przesłać jej PIT rozliczenia podatku...

II SA/Wa 668/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

, kanalizację i podatek od nieruchomości - 200 zł, a także opłaty za telefon oraz telewizję - 60 zł. Oświadczył, że po opłaceniu powyższych zobowiązań oraz kosztów związanych...

II SA/Wa 1731/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-23

gospodarczą, a ponadto nie ma majątku ani oszczędności., Podniosła, że posiada zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 13.138 zł, zablokowany telefon...

II SA/Wa 2133/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

samochód oraz ciągnik do remontu, a ponadto nie ma majątku ani oszczędności., Do stałych kosztów utrzymania zaliczył podatek od nieruchomości w wysokości 200 zł, opłaty...

II SA/Wa 1142/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-24

się: opłata za energię elektryczną w wysokości 40 zł, opłata za gaz 8 zł, podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 miesiąc - 22,50 zł (270 zł rocznie). Łącznie...

II SA/Wa 1143/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

się: opłata za energię elektryczną w wysokości 40 zł, opłata za gaz, 8 zł, podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 miesiąc - 22,50 zł. Skarżący oświadczył, że uzyskiwany...

VI SA/Wa 1665/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia właściwego urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości),, 3) oświadczenia, czy skarżący...
. z dnia [...] lutego 2008 r. ustalającej wysokość podatku rolnego na rok 2008 [...] oraz decyzji ZUS Oddział w B. z dnia [...] marca 2008 r. o ponownym ustaleniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   18