Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SO/Wr 4/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów...
[...] zł oraz zasiłek na transport do szkoły około [..] zł. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki podała natomiast, że wydatki te obejmują ½ opłaty za podatek i śmieci...

IV SA/Gl 149/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-10

podniósł, że adwokat M.S. w wyżej wymienionym piśmie zaproponowała, w zakresie podziału majątku 'przejęcie przez skarżącego na wyłączną własność nieruchomości...
120.000 zł na rzecz jego byłej żony uregulowała U.T., która po jego śmierci przejmie we władanie całość nieruchomości w G., w której skarżący aktualnie mieszka...

II SO/Bk 34/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-17

i rehabilitacji. Skarżący posiada dom o powierzchni 80 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 7,05 ha. Dodatkowo wnioskodawca posiada stary ciągnik i inne maszyny...
), energia elektryczna - 58 zł, gaz - 30 zł, telefon - 50 zł, śmieci - 5 zł, podatek rolny - 279 zł (rocznie), leki i rehabilitacja - 150 zł, ubezpieczenie budynków - 161...

II SO/Bk 34/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-21

o powierzchni [...] m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Dodatkowo wnioskodawca posiada stary ciągnik i inne maszyny rolnicze, a także stare budynki gospodarcze...
, telefon - 50 zł, śmieci - 5 zł, podatek rolny - 279 zł (rocznie), leki i rehabilitacja - 150 zł, ubezpieczenie budynków - 161 zł (rocznie), ubezpieczenie ciągnika - 60 zł...

II SO/Bk 13/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-10

. Wykazane wydatki stałe wnioskodawcy to: ubezpieczenie KRUS - 390 zł (kwartalnie), energia elektryczna - 46 zł, gaz - 30 zł, telefon - 50 zł, śmieci - 5 zł, podatek rolny...
, wymagającą stałego leczenia i rehabilitacji. Skarżący posiada dom o powierzchni [...] m2 (wartość około 1.000 zł) oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha ([...] ha...

II SAB/Bk 102/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-15

. Skarżący posiada dom o powierzchni [...] m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Dodatkowo wnioskodawca posiada stary ciągnik i inne maszyny rolnicze...
), energia elektryczna - 58 zł, gaz - 30 zł, telefon - 50 zł, śmieci - 5 zł, podatek rolny - 279 zł (rocznie), leki i rehabilitacja - 150 zł, ubezpieczenie budynków - 141 zł...

II SAB/Bk 81/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-10

przewlekle chorą, wymagającą stałego leczenia i rehabilitacji. Skarżący posiada dom o powierzchni [...] m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Dodatkowo...
zaliczyć: ubezpieczenie KRUS - 390 zł (kwartalnie), energia elektryczna - 60 zł, gaz - 30 zł, telefon - 50 zł, śmieci - 5 zł, podatek rolny - 283 zł (rocznie), leki...

II SO/Bk 11/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

tylko dwa pomieszczenia o powierzchni [...] m2) oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha fizycznych ([...] ha użytków rolnych; [...] ha gruntów rolnych; [...] ha łąki...
; telefon - 50 zł; śmieci - 5 zł; podatek rolny - 283 zł (rocznie); leki, rehabilitacja - 150 zł; ubezpieczenie ciągnika - 60 zł; ubezpieczenie budynków - 141 zł. W związku...

II SO/Bk 25/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-18

(miesięcznie), telefon - 50 zł (miesięcznie), śmieci - 7,50 zł (miesięcznie), podatek rolny - 273 zł (rocznie), lekarstwa i rehabilitacja - 150 zł (miesięcznie), dojazdy...
, centralnego ogrzewania, wymagający generalnego remontu), nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha (w tym grunty rolne - [...] ha i grunty leśne - [...] ha), ciągnik...

II SA/Bk 646/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-16

- 12 zł (miesięcznie), podatek rolny - 274 zł (rocznie), lekarstwa i rehabilitacja - 150 zł (miesięcznie), dojazdy do lekarzy - 100 zł (miesięcznie), ubezpieczenie budynków...
generalnego remontu), nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha (w tym grunty rolne - [...] ha i grunty leśne - [...] ha), ciągnik rolniczy U., rok prod. [...] i inny...
1   Następne >   3