Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SAB/Bk 2/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-05

), nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha (w tym użytków rolnych [...] ha) oraz ciągnik rolniczy Z. rok produkcji [...], a także [...] sztuki bydła, [...] koń...
- 126 zł, kwartalne: woda - 60 zł, składka KRUS - 374 zł podatek rolny - 40,80 zł, półroczne: ubezpieczenie budynków - 470 zł, ubezpieczenie ciągnika OC - 51 zł. Ponadto...

III SAB/Kr 79/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-07

z 8 metrowym mieszkaniem oraz nieruchomość rolna o areale 3,56 ha w tym 0,7 ha lasu. Nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych., Swoje stałe...
z utrzymaniem domu, oraz podatku leśnego. Ponosił też wydatki na leki., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:, Stosownie do art. 252 w związku z art. 246 §1 pkt...

III SA/Lu 23/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-13

, iż posiada dom o pow. [...] m2, mieszkanie o pow. [...] m2, nieruchomość rolną o pow. [...] ha przeliczeniowych oraz budynek gospodarczy (oborę). Skarżący podał...
w hektarach fizycznych i przeliczeniowych lub decyzji wymiarowej podatku rolnego za ostatni rok; decyzji właściwej jednostki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

III SA/Lu 21/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-17

sprzedaży z dnia (...) października 1994 r. na podstawie, której skarżąca nabyła działkę nr 454 o pow. 0,55 ha oznacza, że nieruchomość ta weszła do majątku wspólnego...
wprowadzają inne ustawy. Gospodarstwem rolnym jest nieruchomość (grunt o pow. co najmniej 1 ha użytków rolnych ) w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r...

III SA/Lu 23/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-09

wezwania do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, skarżący nie nadesłał zaświadczenia o wielkości posiadanej przez niego nieruchomości rolnej w ha...
miesięcznie. Odnośnie innych kosztów utrzymania podał, iż za energię płaci [...] zł; za wodę [...] zł; za podatek [...] zł; ponadto zużywa trzy butle gazu na dwa miesiące...

III SAB/Po 1/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

do uiszczenia czynszu, ale opłaca podatki i inne świadczenia związane z posiadaniem gruntu, zachowuje prawo do pobierania pożytków i używania nieruchomości rolnej. Natomiast...
pismo L. Z. wraz z protokołem przesłuchania świadka, w którym wskazano, że nieruchomości rolne należące do rodziny K. i zależnych od nich spółek w okresie 2006-2010...