Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-15

, a dodatkowo ciąży na skarżącym obowiązek spłaty zaległości związanych z podatkiem od nieruchomości. W ocenie Sądu, natychmiastowe wyegzekwowanie nałożonej zaskarżoną...
dokumenty potwierdzające licytację komorniczą należącego do skarżącego zespołu pałacowo-parkowego oraz rozłożenie na raty przez Burmistrza [...] zaległości z tytułu podatku...

III SA/Gd 315/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-13

na tę hale. Wraz z bratem ponosi jednak skarżąca koszty podatku od nieruchomości - kwota zaległości wynosi ponad 21 tys. zł Większą część obciążenia przejął na siebie brat...
je gaz, energia elektryczna, wywóz śmieci, opłaty za wodę i ścieki oraz podatek od nieruchomości. Przedstawione rachunki wystawiane są na Z., J. i N. O. Wnioskodawczyni...

II SA/Sz 264/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-28

od nieruchomości za rok [...],, - oświadczenia, czyją własność stanowi dom w którym skarżący aktualnie zamieszkuje oraz przedłożenie decyzji w sprawie podatku...
do przedłożenia dodatkowych dowodów dotyczących sytuacji majątkowej, rodzinnej i dochodów, tj., - oświadczenia, czyją własność stanowi dom położony oraz decyzji w sprawie podatku...

III SA/Gd 315/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-04

z bratem wnioskodawczyni ponosi jednak koszty podatku od nieruchomości - kwota zaległości wynosi ponad 21 tys. zł. Większą część obciążenia przejął na siebie brat - do spłaty...
za gaz, energię elektryczną, wywóz śmieci, opłaty za wodę i ścieki oraz podatek od nieruchomości. Przedstawione rachunki wystawiane są na Z., J. i N. O. Wnioskodawczyni...

I SA/Ke 374/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-13

przez skarżącą i jej męża;, - udokumentowanie kosztów utrzymania domu, w którym mieszka skarżąca (opłaty za media, podatek od nieruchomości, itp.) oraz oszacowanie...
nie udokumentowała kosztów utrzymania domu, w którym mieszka (opłaty za media, podatek od nieruchomości, itp.) oraz nie udokumentowała ani nie oszacowała wydatków życia...

I SA/Ke 649/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-31

się następujące kwoty: [..] zł - opłata za odpady komunalne, [..] zł - opłata za podatek od nieruchomości , ok. [...] zł - opłata za gaz. Skarżący oświadczył, że posiada dom...
w Kielcach) na rzecz adwokata Ł. B. kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych podatku od towarów...

II SA/Sz 1467/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-04

rata kredytu wynosi [...] zł, rata leasingowa [...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł, podatek od środków transportowych [...] zł, składka ubezpieczeniowa od środków...
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,, - oświadczenia, z jakiego źródła wnioskodawczyni czerpie środki finansowe na wydatki nie znajdujące pokrycia...

III SA/Gd 601/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-24

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2018 r. w wysokości 491 zł, płatne w ratach (ostatnia rata w wysokości 122 zł płatna do 15 listopada 2018 r.)., Instytucja...
), zakupu leków (100-200 zł), zajęcia komornicze, zakupu paliwa (200 zł), ubezpieczeń i podatków (200 zł), raty należne ZUS (518 zł), raty należne US (600 zł), zaległości wobec...

II GSK 1326/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

i podatku od nieruchomości)., Decyzją z [...] sierpnia 2015 r., Główny Inspektor Transportu Drogowego, na podstawie art. art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 4 pkt 22 a), art. 87...
(decyzja w sprawie ustalenia podatku rolnego, decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja - nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego...

II SA/Ke 896/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-13

podatku rolnego, decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja - nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   15