Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 346/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-03

z dokumentami źródłowymi: kserokopiami umów kredytowych z dnia [...], [...] i [...]. wraz z harmonogramami spłat oraz nakazem płatniczym podatku od nieruchomości za 2007r...
za energię - [...] zł, za gaz - [...] zł, za telefon - [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł (w rozliczeniu miesięcznym) oraz wydatki na zakup leków...

VII SAB/Wa 25/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-08

wydatki gospodarstwa domowego to miesięcznie 350 zł (podatek za nieruchomość, prąd, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna, gaz), leki i leczenie około 200 zł, węgiel...
na wyłącznym utrzymaniu rodziców), oświadczenia za jaką nieruchomość skarżący płaci podatek od nieruchomości, o której wspomina w formularzu, oświadczenia czy wnioskodawca otrzymuje...

IV SA/Wr 43/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, alimenty, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r...
. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

IV SA/Wr 634/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

pieniężne w kwocie 62,30 zł rocznie. Z decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2015 r. wynika, że łączne zobowiązanie pieniężne wynosi 2025 zł...
budynek warsztatowy o powierzchni [..]m2 w którym działalność gospodarczą prowadzi jego syn, który przekazuje mu środki finansowe na opłacenie podatku...

IV SO/Wr 32/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

od nieruchomości na kwotę 62 zł, i dwóch kolejnych raty podatku od nieruchomości na kwotę 60 zł i raty z tytułu użytkowania wieczystego 14,58 zł. Nadesłała też druki rat...
i nie posiada innych nieruchomości oraz przedmiotów wartościowych, wierzytelności i oszczędności., W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 13 listopada 2015 r...

IV SA/Wr 110/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-16

, podatek od nieruchomości, opłaty za czynsz z uwzględnieniem liczy osób zamieszkujących, alimenty, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r...
. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

II OZ 424/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

i dochodowej. Stałe wydatki gospodarstwa domowego to miesięcznie 350 zł (podatek za nieruchomość, prąd, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna, gaz), leki...
PPF wynika, iż wnioskodawca utrzymuje się z emerytury w wysokości 1 317,64 zł miesięcznie, koszty (podatek) utrzymania nieruchomości na której zamieszkuje wynoszą 350 zł...

IV SA/Wr 167/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-12

potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, opłaty za czynsz...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), wyjaśnienia jaki tytuł prawny...

IV SA/Wr 166/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-12

wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, opłaty za czynsz...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), wyjaśnienia jaki tytuł prawny...

IV SA/Wr 168/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-12

potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, opłaty za czynsz...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), wyjaśnienia jaki tytuł prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   14