Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Sz 824/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-24

w [...] w związku z podjęciem studiów na Uniwersytecie [...],, -kserokopii decyzji w sprawie podatku na rok [...] wszystkich posiadanych przez skarżącą i jej męża nieruchomości...
. [...]wnioskodawczyni podała, że nigdy nie był on jej własnością tylko gminy [...], a mimo to obciążono ją podatkiem od nieruchomości. Dodatkowo podała, że wraz z mężem...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

z którym objęte tymi księgami nieruchomości zostały zajęte na poczet wierzycieli hipotecznych,, • Kopie deklaracji dla podatku od towaru i usług VAT - 7, opiewające na kwoty 2.89204 zł...
ma 806 zł. Wskazała, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wyjaśniając równocześnie, że są jednak obciążone zajęciami i hipotekami na rzecz ZUS, US i UM. Strona...

III SA/Kr 2112/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

wchodzi dom o powierzchni 120 m2 obciążony hipoteką, nieruchomość rolna o powierzchni 40 arów obciążona hipoteką oraz służące do pracy w firmie, maszyna niszcząca...
stosownego pisma. Jeśli skarżący reguluje terminowo to zobowiązanie, to wyjaśnienie z jakich srodków?, • wyjaśnienie czy wykazana nieruchomość rolna jest wykorzystywana...

III SA/Kr 2112/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-01

wchodzi dom o powierzchni 120 m2 obciążony hipoteką, nieruchomość rolna o powierzchni 40 arów obciążona hipoteką oraz służące do pracy w firmie, maszyna niszcząca dokumenty...
to zobowiązanie, to wyjaśnienie z jakich srodków?, • wyjaśnienie czy wykazana nieruchomość rolna jest wykorzystywana gospodarczo a jeśli tak to jaki dochód przynosi...

II SA/Sz 179/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-07

dotyczących podatku od wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę i jego żonę nieruchomości, za ostatni rok podatkowy,, - oświadczenia jaką ma powierzchnię i do kogo należy...
bankructwa. Wnioskodawca podał, że nie ma żadnych nieruchomości, innego majątku ani oszczędności, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i [...] letnim synem...

II SA/Sz 178/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-07

,, - oświadczenia dotyczącego powierzchni domu żony oraz kserokopii decyzji dotyczących podatku od wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę i jego żonę nieruchomości, za ostatni rok...
, jednak z powodu kryzysu gospodarczego przynosi straty i jest na skraju bankructwa. Wnioskodawca podał, że nie ma żadnych nieruchomości, innego majątku ani oszczędności...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

w [...] Banku SA ma 806 zł., Wskazała, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wyjaśniając równocześnie, że są jednak obciążone zajęciami i hipotekami na rzecz ZUS, US i UM...
wynagrodzeń, podatki, składki ZUS, opłaty medialne. Nadto w ostatnim roku poniosła straty w związku z pożarem i podtopieniem przedsiębiorstwa., Wezwana o złożenie...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-30

problemy finansowe spowodowały, że spółka z trudnością pokrywa jedynie najpotrzebniejsze i najważniejsze bieżące zobowiązania: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, podatki...
kilku nieruchomości przy czym są one obciążone zajęciami i hipotekami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta. Do wniosku dołączono kopię...

I OZ 1588/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

. Poza tym jest współwłaścicielem części nieruchomości o powierzchni 112 m² oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 2,58 ha (nieużytku oddanego w bezpłatną dzierżawę). Oświadczył, że zawiesił...
Skarbowego w Grójcu z dnia 9 września 2015 r. wzywającego skarżącego do złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres do stycznia do marca 2015 r...

III SA/Łd 1274/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-25

i strat, sprawozdania finansowego za III i IV kwartał 2013 roku oraz deklaracji w podatku od towarów i usług VAT-7 za 3 ostatnie okresy rozliczeniowe, a także wyciągów...
sprowadza się do mało płynnych składników jakim są nieruchomości, obciążone hipotecznie. Zasilenie finansowe nie może również pochodzić z prowadzonej działalności...
1   Następne >   2