Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

I OSK 792/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

podatku od nieruchomości tj. od 1998 r. podatnikami podatku od nieruchomości byli skarżący oraz ich poprzednicy prawni dla działki [...]., W oparciu o powyższe zarzuty...
prowadzonego postępowania Starosta Opolski przesłuchał świadków E. C., U. R., R. P., W. M. i S. M. oraz przeprowadził oględziny nieruchomości w dniu 21 listopada 2014 r...

V SA/Wa 2169/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

kosztów sądowych. Od wielu lat choruje i w utrzymaniu pomaga mu syn., Opisując posiadany majątek skarżący wskazał, że posiada domu o powierzchni [...] m.kw. oraz nieruchomość...
gospodarczej w roku podatkowym 2010 i 2011, deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o waloryzacji renty...

V SA/Wa 2170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

sądowych. Od wielu lat choruje i w utrzymaniu pomaga mu syn., Opisując posiadany majątek skarżący wskazał, że posiada domu o powierzchni [...] m.kw. oraz nieruchomość...
gospodarczej w roku podatkowym 2010 i 2011, deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o waloryzacji renty...