Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

we współwłasności nieruchomości i miejsce jej położenia (np.: zaświadczenie właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, c) dokumentów...
120 m kw oraz nieruchomość rolną we współwłasności z bratem - 5 ha nieużytków. Wskazał też, że posiada (względem brata) wierzytelność w kwocie 20.000 zł z tytułu...

VI SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-16

podatku od nieruchomości),, 4) złożenie oświadczenia, czy skarżący obecnie korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób...
, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie osiąga żadnych dochodów, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości...

VI SA/Wa 540/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, 4) złożenie oświadczenia, czy skarżący obecnie korzysta...
, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie osiąga żadnych dochodów, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej...

VI SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

we współwłasności nieruchomości i miejsce jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, 4...
dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem nie posiada innych nieruchomości...

VI SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, 4) złożenie oświadczenia, czy skarżący obecnie korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej...
gospodarstwo domowe, nie osiąga żadnych dochodów, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki...

VI SA/Wa 689/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

potwierdzającego wielkość posiadanej we współwłasności nieruchomości i miejsce jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku...
prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem nie posiada...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

potwierdzającego wielkość posiadanej we współwłasności nieruchomości i miejsce jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku...
, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem...

VI SA/Wa 539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

podatku od nieruchomości),, 4) złożenie oświadczenia, czy skarżący obecnie korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób...
, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem...

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, 4) złożenie oświadczenia, czy skarżący obecnie korzysta...
, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie osiąga żadnych dochodów, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej...

VI SA/Wa 542/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

posiadanej we współwłasności nieruchomości i miejsce jej położenia (np.: zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości),, 4...
dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem nie posiada innych nieruchomości...
1   Następne >   +2   4