Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 24/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

faktycznego wykonania usług. Skarżąca przedstawiła zasady wystawiania faktur VAT uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawarte w jej art...
zezwalający do dokonywania inspekcji lub kontroli są uprawnione do wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza...

II GPS 6/08 - Uchwała NSA z 2009-01-14

. 1037 ze zm., dalej: K.s.h.), mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane...
cywilna jest podmiotem w określonych stosunkach administracyjnoprawnych (np. status podatnika VAT por. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...