Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

:, a) bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r., b) zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. i deklaracji z tytułu podatku dochodowego za ostanie sześć miesięcy,, c) wydruku...
z księgi podatkowej z wykazanym przychodem i dochodem (stratą) za ostanie trzy miesiące i wypłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten okres,, d) historii wszystkich...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

nr 10 Spółka podała, że stan środków w kasie na dzień 31 października 2017 r. jest ujemny oraz, że posiada zaległości wobec ZUS i z tytułu podatku VAT, podatku...
od nieruchomości i wobec dostawców prądu., Z nadesłanych dokumentów (bilansu za 2016 r.) wynika, że w roku 2016 spółka poniosła stratę netto w wysokości -[...] zł, a poprzednim...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości), a także jednej faktury za energię. Dodał jednocześnie...
do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna, o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

eksploatacyjne za mieszkanie oraz z tytułu podatku od nieruchomości. Podał, że nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie, gdyż jego rodzina wspomaga go w formie...
za podatki od nieruchomości i podatek rolny, opłat czynszowych, wyciągi z rachunku bankowego ze stanem konta i faktycznie dostępnych środkach oraz kopie aktów notarialnych...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-07

na energię elektryczną i opłat eksploatacyjnych za mieszkanie oraz podatku od nieruchomości. Podał, że nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie...
załączył m.in. kopie dowodów wpłaty za podatki od nieruchomości i podatek rolny, opłat czynszowych, wyciągi z rachunku bankowego ze stanem konta i faktycznie dostępnych...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-04

eksploatacyjnych za mieszkanie oraz podatku od nieruchomości. Podał, że nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie, gdyż rodzina wspomaga go w formie posiłków...
rolnej o pow. '[...]' ha wyjaśnił, że ten grunt wykorzystuje pod uprawę warzyw na własny cel. Wnioskodawca załączył m.in. kopie dowodów wpłaty za podatki od nieruchomości...