Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14...
poz. 176 ze zm./, dalej u.p.d.o.f., zryczałtowanym podatkiem dochodowym ani nie złożył oświadczeń o wykorzystaniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone...

II FZ 178/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów...
Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r...

II FSK 989/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

[...] nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem uchylono dwie decyzje, wydane 13 czerwca 2003 r. ([...] i [...]), którymi...
utrzymano w mocy decyzję organu I instancji z 28 marca 2003 r. ([...]) określającą B. Spółce z o.o. (dalej: B.) stratę w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r...

II FSK 248/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

mieszkaniowe polegały na odliczeniu od podatku 19% wydatków na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, podczas gdy nabyta nieruchomość była zabudowana oraz wydatków...
listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...

FZ 5/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-21

sądowych w sprawie ze skargi [...] na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] czerwca 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dotyczącą podatku od towarów i usług., W motywach postanowienia stwierdzono, że strona w oświadczeniu o stanie rodzinnym...

II FSK 2084/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16

. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm.), jako dochodów uzyskanych na terytorium...
w sprawie ze skargi A. R. W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego...

II FSK 1453/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-06

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy...
Urzędu Kontroli Skarbowej, gdyż istnieje realne zagrożenie przystąpienia przez organ egzekucyjny do licytacji zajętych nieruchomości, a to pozbawiłoby skarżącego...

I FSK 357/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z 7 grudnia 2005r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2...

I FSK 358/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów...
Inspektora Kontroli Skarbowej z 7 grudnia 2005r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2...

I FSK 359/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z 7 grudnia 2005r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2...
1   Następne >   +2   4