Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

mają charakter informacyjny, a sam rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Ma on charakter...
deklaratoryjny, a nie konstytutywny, co oznacza, że nie tworzy nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza stan faktyczny. Organy ewidencyjne rejestrują stany...

II SA/Wr 678/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

z zaznaczeniem nieruchomości i ich powierzchni;, 3. istotne dla sprawy przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych, w tym także M. doprowadzająca wodę do elektrowni...
w operacie wodnoprawnym należy przedstawić stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń...

II SA/Wr 434/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

rozmiaru kosztów. Odnośnie ich podziału organ wskazał, że osoby fizyczne są dzierżawcami stawów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wskutek włączenia stawów w obszar Natura...
. Stawy należą do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W.. Nie sprawdzono rozmiaru kosztów. Nieuzasadnione było stanowisko, że właściciel lub dzierżawcy stawów...

II SA/Wr 438/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

; za gaz - 50 zł; za wodę - 52 zł; za śmieci- 22 zł; wywóz nieczystości ciekłych- 50 zł; koszt lekarstw- 52 zł; podatki- 12 zł; wydatki na żywność i odzież- 350 zł; zakup...
zboża- 90 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych skarżący wymienił: dom o pow. 125 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 2, 05 ha., Prawo pomocy w zakresie częściowym...