Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

VII SA/Wa 1254/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

, gdyż ma to wpływ na ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości dla skarżącego. W sprawie podatku od nieruchomości zostało już natomiast wszczęte postępowanie przez organ...
podatkowy. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią bowiem podstawę wymiaru podatków (w tym również podatku od nieruchomości) zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wa 2234/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

. i E. K. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f. kopii dokumentów wskazujących wysokość stałych, niezbędnych wydatków...
skarżącej na rok 2017 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (112 zł). Decyzja potwierdza podaną we wniosku powierzchnię nieruchomości...

IV SA/Wa 2234/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f. kopii dokumentów wskazujących wysokość stałych, niezbędnych wydatków w gospodarstwie domowym, a także, g...
pracy (20.531,28 zł) oraz kopię decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego skarżącej na rok 2017 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości...

IV SA/Wa 2641/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

zasobów pieniężnych., Skarżący płaci alimenty na rzecz dwóch córek w łącznej wysokości 860 zł miesięcznie. Płaci podatek rolny i od nieruchomości w kwocie niespełna 566 zł...
w styczniu uiścił składkę na obowiązkowe ubezpieczenie, zaś 15 marca upłynął termin zapłaty pierwszej raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości., Ze środków...

IV SA/Wa 555/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

. Opłaca podatek rolny i od nieruchomości w kwocie niespełna 500 zł rocznie oraz obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Zapłacona w styczniu składka za bieżący rok wyniosła 339...
uiścił składkę na obowiązkowe ubezpieczenie, zaś 15 marca upłynął termin zapłaty pierwszej raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości., Ze środków, jakie pozostają...

IV SA/Wa 87/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

101, 33 zł. miesięcznie, dlatego niezbędne potrzeby życiowe (wyżywienie, środki czystości, leki, podatek od nieruchomości, energia elektryczna i ogrzewanie) zaspokaja...

IV SAB/Wa 412/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

ani przedmiotów wartościowych. Wskazał, że na wyżywienie przeznacza kwotę ok. 300 zł, na lekarstwa ok. 150 zł ok 50 zł na środki czystości, podatek od nieruchomości opłaca w wysokości...

IV SA/Wa 3698/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-17

), podatek od nieruchomości (średnio 47,17 zł miesięcznie), obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników (487 zł rocznie), wywóz odpadów (474,34 zł), ubezpieczenie OC i przegląd...
[...] lutego 2014 r. w sprawie podatku rolnego) wynika, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jego dochód stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości...

IV SO/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności ani żadnych wartościowych rzeczy. Jako stałe wydatki podała: podatek od nieruchomości i media - 350 zł, żywność - 400 zł, leki - 200...

IV SA/Wa 397/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-19

(200 zł miesięcznie), podatek od nieruchomości (średnio 47,17 zł miesięcznie), obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników (487 zł rocznie), wywóz odpadów (474,34 zł...
. Majątek nieruchomy skarżącego stanowi dom z 1949 roku o powierzchni 120 m2, w połowie zamieszkiwany przez jego rodziców, nieruchomość rolna o powierzchni 1,9192 ha...
1   Następne >   +2   +5   9