Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SAB/Kr 44/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-27

, woda 43,21 zł, wywóz nieczystości 21 zł, energia elektryczna 150,40 zł, gaz 43,58 zł. Dodatkowe wydatki to: podatek od nieruchomości ok. 320 zł i opał 540 zł za tonę...
nieruchomości przy ul. K w K, gdzie zamieszkuje wraz z córką., W uzasadnieniu wniosku strona wskazała na brak możliwości wygospodarowania własnych środków na pokrycie kosztów...