Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-19

podatek rolny za cały ubiegły rok. (dowód: kopia upomnienia). Użytkuje posiadaną nieruchomość rolną ale przynosi ona straty wynikłe i z spadku cen zboża w stosunku...
domu w którym znajduje się 12 metrowe mieszkanie i nieruchomości rolnej o powierzchni 0,58 ha nie ma innego majątku nieruchomego, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

trwałych np. nieruchomości wraz z ich oznaczeniem powierzchnią oraz kwotą za ile je nabyto lub zbyto w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem niniejszego wniosku;, 5) wykazu...
/Po 123/16). Okręgowa Rada Adwokacka, z uwagi na tajemnicę skarbową, nie może więc udostępniać deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczących osób, którym wypłaca...