Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-03

aktów notarialnych dokumentujących nabycie nieruchomości. Do pisma załączył kopie dowodów wpłaty za podatki od nieruchomości i podatek rolny, opłat czynszowych, wyciągi...
, nie posiada środków do finansowych, oszczędności i przedmiotów wartościowych. Jest właścicielem mieszkania pow. ok. 36 m2, budynku do rozbiórki o pow. 111,54 m2 i nieruchomości...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

remontowy za listopad 2011 r. w łącznej kwocie '[...]' oraz dowodów opłacenia podatku rolnego i od nieruchomości za IV kwartał w łącznej kwocie '[...]'.Wnioskodawca wyjaśnił...
należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'.Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych...