Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SAB/Wr 33/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-18

związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty kredytów i pożyczek...
jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia skarżącej na jaki cel...

IV SAB/Wr 22/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty kredytów...
podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia skarżącej...

IV SAB/Wr 30/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

wysokość wydatków związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty...
nieruchomości podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia...

IV SAB/Wr 31/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

wydatków związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty...
nieruchomości podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia...

IV SAB/Wr 42/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

wydatków związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty...
nieruchomości podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia...

IV SAB/Wr 43/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

wydatków związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty kredytów...
podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia skarżącej...

IV SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

wysokość wydatków związanych z utrzymaniem rodziny skarżącej (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, podatek rolny, raty...
nieruchomości podanej jako adres jej zamieszkania, należało nadesłać także kopię ostatniej decyzji ustalającej skarżącej podatek od nieruchomości i podatek rolny; wyjaśnienia...

II SO/Wa 55/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

. w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, orzeczenia z dnia [...] lutego 2011 r. o stopniu niepełnosprawności ojca K. O., dowodu uiszczenia opłaty za energię...
oraz nieruchomość rolną o wielkości 1,21 ha., Oświadczył, że matka otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 zł brutto - 1.244,54 zł netto (wynagrodzenie za wrzesień...

IV SAB/Gl 99/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-17

elektryczną, telefon, podatek od nieruchomości itp., natomiast w przypadku posiadania zadłużenia w płatnościach przedłożenie stosownych dokumentów źródłowych...
. Wnioskodawca zadeklarował, że nie posiada żadnego innego majątku, w tym oszczędności, papierów wartościowych innych nieruchomości bądź też przedmiotów, których wartość...

IV SAB/Gl 87/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-17

elektryczną, telefon, podatek od nieruchomości itp., natomiast w przypadku posiadania zadłużenia w płatnościach przedłożenie stosownych dokumentów źródłowych...
. Wnioskodawca zadeklarował, że nie posiada żadnego innego majątku, w tym oszczędności, papierów wartościowych innych nieruchomości bądź też przedmiotów, których wartość...
1   Następne >   3