Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-21

podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości), a także jednej faktury za energię. Dodał jednocześnie, iż nie ma możliwości...
w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości), a także jednej faktury za energię. Dodał jednocześnie...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości), a także jednej faktury za energię...
, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Jego majątek stanowią: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

wyżywieniowe i celem przetrwania', nie wykorzystuje jej natomiast w celach zarobkowych. Do pisma wnioskodawca załączył kopie dowodów wpłaty za podatek od nieruchomości i podatek...
m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Podniósł, iż jest osobą...

II GZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

. [...] akt sądowych) nadesłał jedynie kserokopię dowodu wpłaty z tytułu opłacenia podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego oraz akty notarialne z [...] sierpnia 2010 r...
ok. [...] m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Podniósł...

II GZ 171/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. 36 m², nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha oraz budynku mieszkalnego do rozbiórki o pow. 111,54 m². Nie posiada oszczędności...
przez członków rodziny na opłaty bieżące za podatki, energię i opłaty za mieszkanie, lecz nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie, które również pokrywa jego rodzina...

II SA/Ol 73/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-15

, poz. 1001 ze zm.), odmówił uznania K. Z. za osobę bezrobotną z dniem 28 listopada 2006r., uzasadniając, że w/w jest współwłaścicielem nieruchomości rolnej - w rozumieniu...
takie wyklucza dopiero własność lub posiadanie nieruchomości o określonym obszarze hektarów przeliczeniowych. Każdy z małżonków ma prawo do całego majątku, co oznacza, że oboje...

II SO/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-18

nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha. Poza tym nie posiada żadnych zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Wydatki skarżącego przedstawiają...
się następująco: energia elektryczna - 41 zł, woda 28 zł, opał na rok - 3.000 zł oraz podatek na rok - 500 zł (k. 7-8)., Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy...

III SA/Lu 134/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-15

, wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, gaz - [...] złotych, zakup lekarstw - [...] złotych i bieżące remonty nieruchomości - [...] - [...] złotych. Strona skarżąca...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm...

III SA/Lu 135/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-15

, wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, gaz - [...] złotych, zakup lekarstw - [...] złotych i bieżące remonty nieruchomości - [...] - [...] złotych. Strona skarżąca...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm...