Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...
pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...

I OZ 105/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-22

udostępnienia Sądowi treści aktów notarialnych dokumentujących nabycie nieruchomości. Do pisma załączył m.in. kopie dowodów wpłaty za podatki od nieruchomości i podatek rolny...
świadczeń z tego tytułu. Wnioskodawca wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. 36 m2, nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha oraz budynku mieszkalnego o pow. 111,54 m2...

I OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-25

, że nie ma prawnego obowiązku udostępnienia Sądowi treści aktów notarialnych dokumentujących nabycie nieruchomości. do pisma załączył kopie dowodów wpłaty za podatki...
od nieruchomości i podatek rolny, opłat czynszowych, wyciągi z rachunku bankowego ze stanem konta i faktycznie dostępnych środkach oraz o zablokowanych środkach pieniężnych...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-09

za podatki od nieruchomości i podatek rolny, opłat czynszowych, wyciągi z rachunku bankowego ze stanem konta i faktycznie dostępnymi środkami oraz kopie aktów notarialnych...
, bez prawa do zasiłku i nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu. Wnioskodawca wykazał, że jest właścicielem mieszkania '[...]', nieruchomości rolnej o pow. x ha...

II SA/Sz 1322/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-20

emerytami płacąc ich rachunki (np. podatek od nieruchomości czy faktury za prąd). Wskazał, że ze swojego wynagrodzenia opłaca czynsz, gaz, energię elektryczną, Internet...

IV SA/Po 793/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-30

nieruchomości położonej w D., P. W. (...)., W uzasadnieniu podano, że M. P. (dalej nazywany wnioskodawcą, odwołującym lub skarżącym) jest zatrudniony w Areszcie Śledczym w P...
w domu, którego właścicielem jest nieżyjąca babcia jego żony K. C., a głównym użytkownikiem i płatnikiem podatku jest jego teściowa M. C.. Ojciec żony (teść) zmarł w (...) r...

I OSK 1922/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007 r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd błędnie przytacza daty, gdyż w istocie dotyczą one 2003r...
mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego lub domu w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego., Jednak z tego słusznego...

III SA/Kr 391/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-07

Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynika z akt sprawy do dnia zakupu...
do skorzystania z innej formy zaspakajania potrzeb mieszkaniowych jaką jest otrzymanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu...