Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 275/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-08

obsianego pszenicą. Podał, że z tytułu zalania upraw otrzymał pomoc w postaci umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2011 r., Decyzją z dnia [...] r...

VIII SA/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

unijne. Nadto nie zostało wykazane, jaki dochód za dzierżawę skarżący otrzymuje przy czym wskazać należy, że jeżeli dzierżawa odbywa się za cenę podatku od nieruchomości...

II SAB/Wa 417/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

dzieci oraz matką i ojcem. Majątek stanowi dom, o powierzchni 200 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 10,8845 ha. Rodzice wnioskodawcy uzyskują emerytury rolnicze...
za opał oraz wodę. W gospodarstwie rolnym nie są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej i zarówno skarżący, jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego...