Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

VII SAB/Wa 112/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

miesięczne koszty związane ze stałymi opłatami (gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty wynajmu itp.) należało wyszczególnić i podać...
,, - czy posiada nieruchomości, jeśli tak należało podać ich powierzchnię,, - czy posiada oszczędności pieniężne, jeśli tak należało wskazać ich wysokość, W dniu 5 września 2011 r...

IV SAB/Po 15/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-07-22

, środki czystości, opłacenie rachunku za energię elektryczną i gaz, zakup książek dla córki D., opłacenie pierwszej i drugiej raty podatku od nieruchomości., Odwołanie...

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

budowlanych, użytkowaniem tych obiektów itp. Ponadto przepisy cytowanej ustawy mają zastosowanie również między innymi do kwestii związanych ze zbywaniem nieruchomości...
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, ze zwolnieniami, z opłat skarbowych, z podatku dochodowego, z uruchomieniem środków rezerw...