Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Po 923/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-09

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm. - w skrócie: 'u.p.o.l.') podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka...
na gruncie podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne...

I SA/Bk 21/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-23

(k.307-309)., W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 01 lutego 2011 r. w zakresie tego, za jakie nieruchomości skarżący opłaca wskazany we wniosku podatek...
od nieruchomości w wysokości 384 zł, wnioskodawca oświadczył, iż spłaca zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustaloną decyzjami Burmistrza K...

I SA/Bk 30/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-23

, ogrzewanie - 380 zł; żywność - około 300 zł na osobę; ubrania i środki czystości - około 200 zł na osobę. Dodatkowo wnioskodawca spłaca w formie ratalnej podatek od nieruchomości...
podatek od nieruchomości w wysokości 384 zł, wnioskodawca oświadczył, iż spłaca zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustaloną decyzjami...

II SA/Sz 1355/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-14

:, - decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok [...], - dowodów potwierdzających wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie domu z okresu ostatnich trzech miesięcy...
, fakturę za wodę za okres dwóch miesięcy na kwotę [...] zł, dowód wpłaty podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów za rok [...] r. w kwocie [...] zł, dowód...

III SA/Lu 1198/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

[...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł za kwartał, czynsz najmu za bar [...] zł. Do wniosku strona załączyła zeznania podatkowe: PIT-36L, PIT/B za 2015 r...
i podatku od nieruchomości. Zauważyć jednak należy, że większość podanych przez skarżącą zobowiązań finansowych (spłata rat pożyczki hipotecznej zaciągniętej na potrzeby...

I SA/Go 77/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-03

2013 r. sprawy ze skargi R.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok postanawia...
z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. We wniesionej skardze zawarła wniosek o zwolnienie jej od koszów...

I SA/Bk 21/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-18

od nieruchomości w kwocie 384 zł. Jest to zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. ustalona decyzjami Burmistrza K. Odsetki od tej zaległości zostały umorzone...
w podatku od nieruchomości w wysokości 384 zł. Przy czym dochody rodziny wzrosły nieznacznie o kwotę ponad 100 zł miesięcznie., Pierwszoplanowe znaczenie ma przy tym okoliczność...

I GSK 1736/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

z: pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. nr [...] z dnia 07 maja 2013 r., który poinformował, iż R. G.posiada zaległości podatkowe oraz zalega w podatku od nieruchomości...
w łącznej kwocie 46.547,33 zł), a także w związku z zaległościami podatkowymi w podatku od nieruchomości potwierdzonymi w piśmie Urzędu Skarbowego w J., a ponadto dokonanie...

I SA/Łd 465/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-20

publicznoprawnych jak podatek od nieruchomości, podatek VAT i podatek akcyzowy. Wnioskodawca podniósł, iż zamierza dobrowolnie uiścić wynikającą z decyzji należność publicznoprawną...
. netto. Ponadto posiada stałe obciążenia finansowe:, związane z utrzymaniem domu w kwocie 370,00 zł., w tym: czynsz/ podatek od nieruchomości 70,00 zł., z tytułu...

III SA/Gl 1301/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-09

z eksploatowaniem domu o pow. [...] m2 należącego do jego córek oszacował w następujący sposób: 777,00 zł (podatek od nieruchomości - wydatek roczny), 40,00 zł (wywóz śmieci...
, sierpień i wrzesień 2015 r., potwierdzenie opłat za energię elektryczną, internet, podatek od nieruchomości, wodę i przedszkole młodszej córki. Dodatkowo przedłożono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100