Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

potwierdzających pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku...
: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości), a także jednej faktury za energię...
ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Podniósł, iż jest osobą...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-28

: dokumentów potwierdzających pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku...
). Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. W rubryce nr 7.1. ('Nieruchomości') wykazał dom...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

'[...]' oraz dowodów opłacenia podatku rolnego i od nieruchomości za IV kwartał w łącznej kwocie '[...]'. Skarżący wyjaśnił ponadto, iż celem nabycia nieruchomości rolnej...
należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

fragmentów dowodów poniesienia opłat za czynsz i fundusz remontowy za listopad 2011 r. w łącznej kwocie '[...]' oraz dowodów opłacenia podatku rolnego i od nieruchomości...
z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

'[...]' oraz nieruchomość rolna o powierzchni '[...]'. Skarżący nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł...
z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem jego finansowego utrzymania. Utrzymuje...