Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 2206/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

. ponoszą wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego za: wywóz nieczystości [...] zł, podatek od nieruchomości płatny w ratach [...] zł, za wodę [...] zł, energię...
) i małoletnią córkę. Państwo S. ponoszą wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego za: wywóz nieczystości [...] zł, podatek od nieruchomości płatny w ratach...

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

) zaświadczenia w sprawie podatku od nieruchomości; 6) zaświadczenia w sprawie wpisu do ewidencji producentów rolnych oraz świadczeń wypłacanych przez Agencję...

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-16

w sprawie podatku od nieruchomości; 6) zaświadczenia w sprawie wpisu do ewidencji producentów rolnych oraz świadczeń wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji...

V SA/Wa 1599/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

w łącznej wysokości 756,00 zł (za kwartał) oraz podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości w łącznej rocznej wysokości 632 zł. Stwierdził także, że strona...

VII SA/Wa 313/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

( gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości, itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - wysokości kwoty pieniężnej jaką przeznacza...
lub formie,, -czy małżonka uzyskuje dochody, jeśli tak należało wskazać z jakiego tytułu i podać ich wysokość,, -czy uzyskuje dochody z tytułu posiadanych nieruchomości...

VII SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

., woda 80 zł., wywóz śmieci 50 zł., podatki 80 zł., utrzymanie nieruchomości (opał, remonty) 580 zł., ubezpieczenia: domu, samochodu i osobowe 220 zł., paliwo do samochodu...
ponoszenia dodatkowych kosztów. Posiadany majątek obejmuje dom o pow. 100 m2 o wartości szacunkowej 250 000 zł. oraz nieruchomość rolną o pow. 0,52 ha o wartości szacunkowej...

VI SA/Wa 621/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Urzędu Gminy, lub decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości),, e) oświadczenia, czy skarżący otrzymali dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych z funduszy Unii...
są współwłaścicielami domu oraz nieruchomości rolnej o pow. 2 ha., Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzach były niewystarczające dla oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej...

VII SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

elektryczna 190 zł., woda 80 zł., wywóz śmieci 50 zł., podatki 80 zł., utrzymanie nieruchomości (opał, remonty) 480 zł., ubezpieczenia: domu, samochodu i osobowe 220 zł., paliwo...
ponoszenia dodatkowych kosztów. Posiadany majątek obejmuje dom o pow. 100 m2 o wartości szacunkowej 250 000 zł. oraz nieruchomość rolną o pow. 0,52 ha o wartości szacunkowej...

VII SA/Wa 814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-17

miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu, mieszkania ( gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz , koszty wynajmu itp.) należało...
, paliwo),, -czy posiada nieruchomości, jeśli tak należało podać ich powierzchnię,, -czy posiada oszczędności pieniężne, jeśli tak należało wskazać ich wysokość...

IV SA/Wa 935/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-21

części budynku co obniżyłoby ponoszenie kosztów z tytułu podatków od nieruchomości., W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie na jego rzecz...
jeszcze bliżej krawędzi jezdni części tego budynku. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej skarżący jest zobowiązany płacić wysokie podatki celowym jest zmiana użytkowania...
1   Następne >   +2   4