Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

201 zł; a ponadto decyzję Wójta Gminy [...], z której wynika, iż za [...] r. łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości wynosi 53 zł...
wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości za [...]r. wynika nadto, iż kwartalne raty z tego tytułu są niewielkie, gdyż poszczególne z nich wynoszą: 14z ł, 13 zł, 13 zł i 13 zł...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia budynków oraz decyzję dotyczącą określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...
, że zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego wynoszą 53 zł rocznie. Deklaracje roczne za lata 2005- 2006, wskazują na to, że rodzice skarżącego uzyskali dochód...

IV SA/Wr 565/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-22

. dokonał wpłaty na rzecz urzędu skarbowego w wysokości 763,00 zł wraz z odsetkami 21 zł tytułem 'wpłaty PIT za [...]'. Z decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego za [...] r...
.. wynika, iż wynosi on 61 zł, a kwartalne raty odpowiednio 16 zł, 15 zł, 15 zł, 15 zł. Skarżący posiada dom o powierzchni 80m2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,44 ha...