Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok na poczet...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok na poczet zaległości...

I SAB/Gl 5/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok na poczet zaległości...

I SAB/Gl 3/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 rok na poczet zaległości...

I SA/Bd 598/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

. o. w W. na interpretację indywidualną W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. zasądza...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości spółka podała, że posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości S. (gmina C...

I SA/Bd 311/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-19

.. z o.o. w W. na interpretację Burmistrza Miasta z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza...
podatkiem od nieruchomości?, 2) jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, czy prawidłowe jest stanowisko, że tylko zewnętrzna część wieży może być uznana...

I SA/Bd 833/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-15

I. Sp. k. w P. na interpretację Burmistrza Ż. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. zasądza od Burmistrza Ż...
indywidualnej Spółka podała, że jest właścicielem obiektów budowlanych stanowiących budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości. Ze względu na swoją formę prawną Spółka...

I SAB/Gl 12/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-13

. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 r. i 2014 r. wraz z oprocentowaniem 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności, która miała...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 i 2014 rok w terminie 30 dni od otrzymania...

I SAB/Kr 4/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-17

[...] lutego 2020 r. w przedmiocie bezczynności Burmistrza B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. wraz z oprocentowaniem I. stwierdza, że Burmistrz B...
. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II. zobowiązuje Burmistrza B. do zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2011 r. wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   72