Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III SAB/Lu 26/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-07

, w związku z czym nabyła własność tej nieruchomości na wyłączność. Wskazała, że w dniu 12 października 2012 r. złożyła pierwszy wniosek o wykup mieszkania, co mimo obietnic...
). Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o AMW, koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym podatki i opłaty oraz koszty założenia księgi wieczystej, ponosi nabywca...

II SAB/Ol 149/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-09

). Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o AMW koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym podatki i opłaty oraz koszty założenia księgi wieczystej, ponosi nabywca lokalu...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) i ustawy z dnia 23...