Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 659/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

. na poczet I, II, III, IV i V raty podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy...
29.890 zł i w kwocie 187 zł na poczet podatku od nieruchomości za 2011 r., Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta W. decyzją z 27 lipca 2015 r. określił A. sp. z o.o....

I SA/Wr 1037/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. o d d a l a s k a r g ę. U z s a d n i e n i e...
, W deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 1997 r. KGHM A S.A. Oddział Zakłady Górnicze A wykazała należny podatek od nieruchomości związany z posiadaniem budynków...

I SA/Wr 1258/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

pierwszej instancji) z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. na poczet podatku od nieruchomości...
nadpłatę powstałą na kartotece nr [...] z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. w wysokości 2.013 zł w następujący sposób: na poczet zaległości w podatku...

I SA/Wr 786/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-07

nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017 I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. na rzecz A.spółki z o.o. z siedzibą...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017., Z akt sprawy wynika, że A. spółka z o.o. z siedzibą w K. (dalej: Spółka, Skarżąca) pismem z 21 listopada 2018 r. (wpływ...

I SA/Wr 1158/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-25

A S. A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowy pierwszej instancji) z dnia [...] r nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. w zakresie opodatkowania...

I SA/Wr 990/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-09

: podatku od nieruchomości za 2018 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] 2019 r. nr [...] ; II. zasądza od Samorządowego...
: Wójt, organ I instancji) z 28 czerwca 2019 r. nr RF-WP.3120.04.25.2019 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok...

I SA/Wr 494/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-04

: określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] r. nr [...]; II...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie 95.757 zł., 1.2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Nadleśnictwo złożyło deklarację na podatek...

I SA/Wr 495/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-04

: określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] r. nr [...]; II...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 95.757 zł., 1.2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Nadleśnictwo złożyło deklarację na podatek...

I SA/Wr 706/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r. oddala skargę. Uzasadnienie:, Wyrokiem...
od nieruchomości za 2000 r. w kwocie [...]. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że organy podatkowe, w kwestii ustalenia czy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości za 2000 r...

I SA/Wr 707/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r. oddala skargę. Uzasadnienie:, Wyrokiem...
od nieruchomości za 1999 r. w kwocie [...]. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że organy podatkowe, w kwestii ustalenia czy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości za 1999 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100