Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy S. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę I. Stan sprawy...
z powyższym jest w tym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości. Zespół elektrowni wiatrowych położony w Gminie [...] składa się z 4 elektrowni wiatrowych...

III SA/Wa 128/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w wartości podstawy opodatkowania kwoty podatku od nieruchomości oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej...
[Korzystającym] umowy leasingu finansowego nieruchomości gruntu i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na 10 lat, a suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek...

III SA/Wa 2026/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-05

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
. z o.o., uchyliło w całości decyzję Prezydenta m. W. z [...] grudnia 2008 r. nr [...] i określiło wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości...

III SA/Wa 3041/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2016 r. oddala skargę...
października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016, a także Uchwały nr XX1510/2015 Rady [...] zmieniającej uchwałę w sprawie...

III SA/Wa 1777/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2001 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza...
określenia Skarżącej - X. sp. z o.o. w W. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz umorzyło postępowanie w sprawie. Powyższa decyzja została wydana...

III SA/Wa 1728/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 rok., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Pismem z 8 kwietnia 2016 r., powołując...

III SA/Wa 1729/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
w podatku od nieruchomości za 2015 r., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Pismem z 16 października 2015 r., powołując się na przepis art...

III SA/Wa 1758/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
: skarżąca/spółdzielnia) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 167.493 zł., Z uzasadnienia skarżonej decyzji wynika, że spółdzielnia na terenie...

III SA/Wa 1757/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
/spółdzielnia) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 183.569 zł., Z uzasadnienia skarżonej decyzji wynika, że spółdzielnia na terenie...

III SA/Wa 1756/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
: skarżąca/spółdzielnia) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie 183.569 zł., Z uzasadnienia skarżonej decyzji wynika, że spółdzielnia na terenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100