Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 862/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r.: - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2010 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie...

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 i podatku od nieruchomości za lata 2012-2016., Strona, pismem z dnia 11.05.2016 r., wniosła do Wójta Gminy M., o stwierdzenie...

I SA/Sz 232/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego : - z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...

I SA/Sz 132/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego - z dnia 19 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...

I SA/Sz 844/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. Z. w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
. P. D. S. A. Z. P. D. w S., dalej 'spółka', o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w kwocie [...]zł, powstałej w okresie od 2011 r. do sierpnia, 2016 r...

I SA/Sz 485/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-04

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2000 r. i miesiące od lipca...
do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Spółki z o.o., postępowanie w sprawie określenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2000r., W dniu...

I SA/Sz 542/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2005-2007 oddala skargę. Wójt Gminy U., decyzją z dnia...
[...] znak:[...], ustalił E.T. N. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 (budynki) oraz 2005-2006 (grunty i budynki) w łącznej kwocie...

I SA/Sz 138/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-26

. następcy prawnego H. S. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
roku, Nr [...] w części określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r., II. w pozostałym zakresie skargę oddala, III...

I SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę...
,,W' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wnioskiem z dnia [...].r., zwróciła się do Prezydenta Miasta S. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości...

I SA/Sz 354/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. oraz nadpłaty w tym podatku oddala skargę...
- [...] zł x 2% = [...] zł;, - stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2008 r. w wysokości [...] zł;, - odmówiło stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100