Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 i podatku od nieruchomości za lata 2012-2016., Strona, pismem z dnia 11.05.2016 r., wniosła do Wójta Gminy M., o stwierdzenie...

I SA/Sz 232/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego : - z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...

I SA/Sz 132/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego - z dnia 19 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...

I SA/Sz 844/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. Z. w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
. P. D. S. A. Z. P. D. w S., dalej 'spółka', o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w kwocie [...]zł, powstałej w okresie od 2011 r. do sierpnia, 2016 r...

I SA/Sz 354/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. oraz nadpłaty w tym podatku oddala skargę...
- [...] zł x 2% = [...] zł;, - stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2008 r. w wysokości [...] zł;, - odmówiło stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...

I SA/Sz 254/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-19

decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej także 'Kolegium') decyzją z dnia 30.12.2016...
w podatku od nieruchomości na 2015 rok w kwocie [....] zł., Ww. zaskarżona decyzja została wydana na podstawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 247 § 1, art. 248 § 1, § 2...

I SA/Sz 1161/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-10

od nieruchomości za 2012 r. w kwocie [...] zł., Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie sprawy., Strona złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2012 r...
Zespołu, Strona wskazała, że w jej ocenie budowle te nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2012 r., gdyż cała inwestycja nie została ukończona...

I SA/Sz 85/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

ze skargi O. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010...
na podatek od nieruchomości na 2010 r., a następnie w dniu 14 lutego 2011 r. - na wezwanie Organu - złożyła korektę tej deklaracji, w której wykazała [...] m2 powierzchni...

I SA/Sz 86/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

ze skargi O. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r...
na podatek od nieruchomości na 2010 r., a następnie w dniu 19 kwietnia 2010 r., 4 i 24 maja 2010 r. złożyła korekty tej deklaracji, wykazując jako podstawę opodatkowania...

I SA/Sz 721/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-04

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości na 2006r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
zwrotu kosztów postępowania. R. S. w dniu [...] złożyła Wójtowi Gminy K. informację w sprawie podatku od nieruchomości. W informacji tej wskazała jako przedmiot...
1   Następne >   +2   +5   +10   100