Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 164/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja wymieniona...
w podatku od nieruchomości za 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 rok, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2007, 2008 rok oraz za okres od 16...

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości 1) stwierdza, że Prezydent Miasta Rzeszowa dopuścił się bezczynności...
przy rozpoznawaniu wniosku K. L. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości z daty [...] grudnia 2005 r., 2) przyznaje K. L. od Prezydenta Miasta Rzeszowa sumę pieniężną...

I SA/Rz 824/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014r. oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października 2020r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej...
od nieruchomości za lata 2013 i 2014., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 16 lipca 2020r. Nadleśnictwo złożyło wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Rz 735/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-01

z dnia [...] lipca 2016 r. - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty...
w podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy...

I SA/Rz 648/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-05

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości w zakresie w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie...

I SA/Rz 190/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-21

[...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości położonych na terenie G.Narodowa za 2010 rok oddala skargę. Przedmiotem skargi A. (dalej określanej...
jako Spółka) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej SKO lub Kolegium) z [...] listopada 2015 r. nr [...], określająca wysokość podatku od nieruchomości...

I SA/Rz 783/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-11

[...] czerwca 2015 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., - nr [...] w przedmiocie...
podatku od nieruchomości za 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r., 1) uchyla w stosunku do P. K. zaskarżoną decyzję w przedmiocie podatku...

I SA/Rz 825/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014r. oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października 2020r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
postanowienie Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2020r., nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013...

I SA/Rz 157/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-07

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
z dnia [...] maja 2018 r. nr [...], na mocy której stwierdzono nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 7 859 zł, odmówiono stwierdzenia nadpłat w kwocie 32...

I SAB/Rz 5/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

Miasta w zakresie postępowań podatkowych w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2016 1. oddala skargę. 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za lata 2005 - 2008., J. M. kierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] pisma z 28.12.2015r., 3.02.2016r....
1   Następne >   +2   +5   +10   100