Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Op 6/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-24

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. I. oddala skargę, II. określa prawidłową...
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. ustalonego w decyzji ostatecznej...

I SA/Op 252/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

w Opolu z dnia 22 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. . oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja...
zobowiązał A sp. z o.o. (dalej: podatnik, Spółka, skarżąca) do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości względem nabytej przez nią w/w nieruchomości., W odpowiedzi...

I SA/Op 77/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-27

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
podatkowe o następującym przebiegu:, B S.A. (obecnie A S.A.) w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na 2010 r. na terenie Gminy [...] wykazała do opodatkowania...

I SA/Op 76/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-06

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Przedmiotem...
2015 r., którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Tułowice z dnia 7 września 2015 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. w wysokości...

I SA/Op 514/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-26

Odwoławczego w Opolu z dnia 6 września 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 r., Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu 30...

I SA/Op 515/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-05

w Opolu z dnia 6 września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę...
postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 r., Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu 1 lutego...

I SA/Op 69/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-27

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
2015 r., którą to utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z 23 lutego 2015 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r...

I SA/Op 38/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-16

Odwoławczego w Opolu z dnia 30 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
., którą utrzymano w mocy mocą decyzję Wójta Gminy Rudniki z 24 lipca 2015 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. w wysokości 8.160 zł...

I SA/Op 161/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę...
nr [...] z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającą A zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2015 r. w wysokości 625 zł, jednocześnie uchylając i umarzając postępowanie w odniesieniu...

I SA/Op 27/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-07

podatku od nieruchomości za 2003 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi E. Ś. i S. Ś. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej też: SKO...
. i S. Ś. (dalej też: skarżący, podatnicy) wpłat tytułem należności głównej w podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz odsetek od tejże należności i przekazujące sprawę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100