Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 1/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-02-02

Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1998-2001 I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
w sprawie: uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 25 lutego 1998 r. znak: '[...]' w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w części dotyczącej podatku od nieruchomości...

I SA/Ol 290/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
od nieruchomości za 2017 r.., Jak wynika z przedstawionych akt sprawy Spółka złożyła 6.02.2017 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2017 r. (karty nr 2-12 akt...

I SA/Ol 805/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. Ordynacja podatkowa Wójt Gminy określił podatnikowi - Spółce A wysokość nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007r. w wysokości 30.409,00 złotych., W uzasadnieniu...

I SA/Ol 288/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
w podatku od nieruchomości za 2015 r.., Jak wynika z przedstawionych akt sprawy Spółka złożyła 2.02.2015 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2015 r. (karty...

I SA/Ol 306/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-08-23

Odwoławczego z dnia '[...]' '[...]' w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2000r. oddala skargę Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2007r. sygn. akt II FSK 419/06...
'[...]' Nr '[...]', w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2000 w kwocie 14 037,60 zł., Wójt Gminy ustalił wobec podatnika L.K. podatek od nieruchomości na rok...

I SA/Ol 540/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-13

A na interpretację indywidualną Burmistrza z dnia '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Burmistrza...
, strona, wnioskodawca, skarżąca) zwróciła się do Burmistrza o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych...

I SA/Ol 289/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
w podatku od nieruchomości za 2016 r.., Jak wynika z przedstawionych akt spawy Spółka złożyła 17.05.2016 r. (data nadania u operatora pocztowego) deklarację na podatek...

I SA/Ol 301/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-15

A na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr: '[...]', '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 i 2015r. oddala skargi I SA...
', 'skarżącą', 'spółką') utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy N. z dnia '[...]’ w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2014...

I SA/Ol 869/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005r., 2006r. , 2007r. I. uchyla zaskarżoną...
wniosek o udzielenie pomocy publicznej. W treści wniosku wskazano, że Spółka wnosi o udzielenie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach...

I SA/Ol 292/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-20

, że powierzchnia zrekultywowana wynosi 7,4567 ha (k. 79)., A. złożył 30 stycznia 2017 r. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny wraz...
z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2012-2016. W uzasadnieniu wniesiono o dokonanie zmiany wysokości podatku od nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100