Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 805/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. Ordynacja podatkowa Wójt Gminy określił podatnikowi - Spółce A wysokość nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007r. w wysokości 30.409,00 złotych., W uzasadnieniu...

I SA/Ol 540/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-13

A na interpretację indywidualną Burmistrza z dnia '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Burmistrza...
, strona, wnioskodawca, skarżąca) zwróciła się do Burmistrza o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych...

I SA/Ol 301/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-15

A na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr: '[...]', '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 i 2015r. oddala skargi I SA...
', 'skarżącą', 'spółką') utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy N. z dnia '[...]’ w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2014...

I SA/Ol 292/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-20

, że powierzchnia zrekultywowana wynosi 7,4567 ha (k. 79)., A. złożył 30 stycznia 2017 r. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny wraz...
z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2012-2016. W uzasadnieniu wniesiono o dokonanie zmiany wysokości podatku od nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami...

I SA/Ol 27/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010r...
Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r., Zaskarżoną decyzją...

I SA/Ol 413/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-05

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i odmowy stwierdzenia nadpłaty za 2012...
zobowiązania w podatku od nieruchomości i odmowy stwierdzenia nadpłaty za 2012 rok., Jak wynika z akt sprawy oraz uzasadnienia zaskarżonej decyzji, wnioskiem z dnia 18...

I SA/Ol 34/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-15

. Nr '[...]' w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało...
w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia '[...]' roku, wymierzającej L. K. podatek od nieruchomości za 2001 rok. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, wynika co następuje:, Decyzją...

I SA/Ol 813/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-13

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018r. oddala skargę. Podmiot A. w Olsztynie (dalej...
, SKO) z '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć...

I SA/Ol 812/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-13

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017r. oddala skargę. Podmiot A. (dalej jako podmiot...
) z '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych...

I SA/Ol 811/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-13

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016r. oddala skargę. Podmiot A. (dalej jako podmiot...
) z '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100