Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 576/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-29

podatku od nieruchomości za lata: 2015, 2016, 2017 i 2018 - skargi oddala - Prezydent Miasta K. wydał w stosunku do T. L.-W. następujące decyzje:, z dnia 3 stycznia 2015 r...
. nr [...], którą ustalił wysokość podatku od nieruchomości za rok 2015 odnośnie nieruchomości położonej w K. kwocie 3.503,00 zł, z dnia 7 stycznia 2016 r. [...] którą...

I SA/Kr 1293/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2017 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 203,00...
stycznia 2017r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości 18 993,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2017r. w kwocie 32 421,00...

I SA/Kr 1294/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2018 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 952,00...
. z dnia 2 stycznia 2018r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 w wysokości 19.373,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2018r...

I SA/Kr 200/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu...
posadowione na fundamentach, które jako urządzenia techniczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jedynie od ich części budowlanych;, 4. brak wykazania...

I SA/Kr 96/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-03

likwidacyjnej w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. - skargę oddala...
w upadłości likwidacyjnej w C.) deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017 została wypełniona nieprawidłowo i w dniu 4 maja 2017 r. wezwał Podatnika do złożenia...

I SAB/Kr 4/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-17

[...] lutego 2020 r. w przedmiocie bezczynności Burmistrza B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. wraz z oprocentowaniem I. stwierdza, że Burmistrz B...
. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II. zobowiązuje Burmistrza B. do zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2011 r. wraz...

I SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2019 r. skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia 28 lipca 2021r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania A. , od decyzji...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2021r. nr [...] ustalającej A. podatek od nieruchomości za 2019r. w kwocie 57.756,00 zł, działając na podstawie art.1a ust.1...

I SA/Kr 266/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-21

podatku od nieruchomości za okres od stycznia do lipca 2010 r., , , - skargę oddala -, Zaskarżoną decyzją z dnia 4 grudnia 2015 r. znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
) z siedzibą w W. z tytułu podatku od nieruchomości za okres od stycznia do lipca 2010 r. w zakresie budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Kr 1220/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 173.136,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że wskazana wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości...
2% = 172.171,03 zł., Organ I instancji uznał, że linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dla określenia...

I SA/Kr 1421/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-06

zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2016r. - skargę oddala - Z uwagi na niedopełnienie przez niektórych podatników obowiązku złożenia deklaracji...
na podatek od nieruchomości na rok 2016 (art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych), Prezydent Miasta K. wszczął postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100