Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 413/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

na interpretacje indywidualną Prezydenta Miasta S.-K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2 punkcie; 2...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś jako zarządcy przymusowym, nie ciąży...

I SA/Ke 426/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

. na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy i Miasta C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś. jako zarządcy przymusowym...

I SA/Ke 15/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 r. oddala skargę. Decyzją z [...] r. nr [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta S. z [...] r. znak: [...] ustalającą R.s. podatek od nieruchomości na rok 2012 w kwocie 8.530 zł...

I SA/Ke 420/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś. jako zarządcy przymusowym...

I SA/Ke 197/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-06

.' S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę...
postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia [...]nr. [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty w kwocie 182 678 zł na poczet podatku od nieruchomości:, na VII ratę 2014 r. - 182...

I SA/Ke 256/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-14

. (dalej: burmistrza) z 5 stycznia 2022 r. nr [...], którym odmówiono P. S. (dalej: spółce) wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...
za 2020 r. na poczet bieżących zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za 2021 r. i na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości...

I SA/Ke 407/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-15

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2016 r. oddala skargę. 1.1 Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w K.(dalej: Kolegium) decyzją z [...] nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy P. z [...]r. nr [...] ustalającą E.C. i W. C. podatek od nieruchomości...

I SA/Ke 423/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

.. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę. 1.1. Decyzją z dnia [...] r...
w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie 332 zł od budynków mieszkalnych o pow. 125m2 oraz od gruntów tzw. pozostałych o pow. 1177 m2., 1.2. W uzasadnieniu decyzji SKO...

I SA/Ke 421/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2...
podatkowy w podatku od nieruchomości z tym zastrzeżeniem, iż brak statusu podatnika wynika z sytuacji prawnej zarządcy przymusowego ustanowionego przez sąd w postępowaniu...

I SA/Ke 452/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-09

na interpretację indywidualną Wójta Gminy R. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza...
, nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tym zastrzeżeniem, że brak statusu podatnika wynika z sytuacji prawnej zarządcy przymusowego ustanowionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100