Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 217/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-28

sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014...
2016 r., Nr: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014., Zaskarżone orzeczenie zostało wydane na podstawie...

I SA/Go 211/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-27

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 rok oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2020 r...
[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 rok., Z uzasadnienia decyzji SKO wynikał następujący stan sprawy., Prezydent, wymienioną...

I SA/Go 222/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2010-2014 oddala skargę. Skarżąca C sp. z o.o....
. skarżąca wystąpiła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 w wysokości 313.986 zł, załączając do wniosku korekty deklaracji podatku...

I SA/Go 396/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2...
od nieruchomości., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny., Postanowieniem (decyzją) z dnia [...] lipca 2018 r., Nr [...] Wójt Gminy zwolnił K.S. z podatku od nieruchomości...

I SA/Go 255/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-04

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę. Nadleśnictwo ( zwane dalej...
[...] kwietnia 2017 nr [...] utrzymujące w mocy Burmistrza z dnia [...] grudnia 2016r. w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za 2012r., W sprawie został przez organy...

I SA/Go 68/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-23

Wojskowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok oddala skargę w całości. Agencja Mienia...
', 'organ podatkowy', 'Burmistrz') z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] określającą Skarżącej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 1.467.181 zł...

I SA/Go 259/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę. O S.A., reprezentowana przez adwokata...
. nr [...] określającą skarżącej spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r. w kwocie 359.579,00 zł., Powyższa skarga została...

I SA/Go 98/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-29

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Zasądza...
. nr [...], określającą skarżącej spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012 w kwocie 339.879 zł., Powyższa skarga została wywiedziona na tle następującego stanu...

I SA/Go 375/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Nadleśnictwo (zw. dalej: Nadleśnictwem, skarżącym...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012r. na kwotę 18.664,00 zł., Rozstrzygnięcia organów zapadły w następującym stanie faktycznym., Organ I instancji...

I SA/Go 174/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej zwane SKO) z dnia [...] stycznia 2019 r. [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100